Nástěnná klimatizace

Nástěnná klimatizace se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Hlučný kompresor tedy nemáte v místnosti, ale většinou na venkovní zdi domu.

Venkovní jednotka se obvykle připevňuje na severní, tedy chladnější, stinnou stranu domu. V bytech je to obvykle na balkon, lodžii nebo na speciální konzoli na fasádě domu.

Výhody nástěnné klimatizace:

  • Úspornější na provoz
  • Výkonnější než mobilní klimatizace
  • Tišší – menší hlučnost
  • Decentní, méně nápadná

Nevýhody nástěnné klimatizace

  • Náročnější instalace, nutnost stavebních úprav
  • Vyšší pořizovací cena
  • Není mobilní, po instalaci už její místo nelze změnit

 Single split nebo multi-split řešení

Při standardní instalaci je klimatizace složena z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky.

Je možné ale vytvořit i multi-split systém kdy na jednu venkovní jednotku je napojeno více vnitřních. Zpravidla se napojují dvě až pět vnitřních jednotek na jednu venkovní.

Multi-split řešení je sice náročnější na instalaci, ale ušetříte za venkovní jednotky a nebudete hyzdit dům množstvím venkovních kompresorů.

Obecně platí, že pokud uvažujete o klimatizaci rodinného domu, nebo většího bytu, poohlédněte se právě o multi-split řešení.