Klimatizace, tepelná čerpadla, čističky vzduchu

Klimatizace Toshiba

Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě a filtraci vzduchu v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění (pokud je klimatizace vybavena tepelným čerpadlem ).

Systém chlazení klimatizace funguje na principu chladničky. Chladnička odebírá teplo chlazenému prostoru a následně ho uvolňuje do místnosti (nejčastěji výměníkem na zad- ní straně). Z jednodušeně řečeno - z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého jej předává.

Klimatizace se skládá z venkovní jednotky, která obsahuje venkovní výměník , kompresor , elektrické silové části a z vnitřní jednotky, která obsahuje vnitřní výměník , ventilátor, ovlá- dací elektroniku. Tyto jednotky jsou navzájem propojeny měděným potrubím pro chladící médium a elektrickým vodičem. Toto uspořádaní je nejběžnější.

Klimatizace , které jsou vybaveny tepelným čerpadlem , mohou pracovat i reverzibilně (na principu tepelného čerpadla vzduch - vzduch) a „nízkopontencionální“ teplo z vnějšího prostředí „přečerpávat“ do prostředí vnitřního a tím vytápět danou místnost.


Naše adresa

Apache-eko s.r.o.
Lumírova 23/90
128 00 Praha

Telefon: +420 602 304 156
E-Mail: apache@apacheeko.cz