Klimatizace, tepelná čerpadla, čističky vzduchu

Tepelná čerpadla Toshiba

Principem každého tepelného čerpadla vzduch-voda je transport tepla z venkovního prostředí (ze vzduchu) do objektu a jeho využití k topení a přípravě TUV. Energie slunce a sluneční paprsky se starají o stálou dodávku energie, tj. o ohřev planety a venkovního prostředí. Původně nízkoteplotní sluneční energie je tepelným čerpadlem přečerpána na vyšší teplotní úroveň, aby mohla být použita pro vytápěn domácností nebo kanceláří.

Chladnička – stejný princip, obrácený směr

Častou otázkou zákazníků u tepelných čerpadel je, jak může být vzduch, navíc v zimně velmi studený, použit jako zdroj energie pro vytápění nebo ohřev TUV. Princip je stejný jako u chladničky - jen s rozdílnou úrovní pracovních teplot. Chladnička odebírá teplo z uzavřeného prostoru (a z potravin v něm uložených) a předává jej do svého oko - proto je také zadní část chladničky nebo mrazáku teplá.

Chladící okruh tepelného čerpadla.

V okruhu tepelného čerpadla koluje chladivo. Chladivo je teplonosná látka s nízkým bodem varu, která se při každém průchodu okruhem nejdříve odpaří a pak opět zkondenzuje. Chladivo se ve výparníku venkovní jednotky odpařuje, absorbuje do sebe energii, odebírá tak teplo z okolí a mění se v páru. Páry nasává kompresor, který zvýší jejich tlak a teplotu. Pak se chladivo v kondenzátoru ochlazuje, kondenzuje na kapalinu a uvolněné skupenské teplo se předává přímo do vody topného systému. Vzniklá kapalina která je tlačena přes škrtící prvek (vstřikovací ventil) a opět vstupuje do výparníku. Tam se díky nižšímu tlaku a vyšší teplotě okolí opět odpařuje a cyklus se opakuje...

Chlazení – pro ESTII žádný problém!

ESTIA dokáže mnohem víc než jen topit! Princip tepelného čerpadla je stejný jako u chladničky nebo u klimatizačního zařízení. ESTIA tedy nemusí sloužit pouze k vytápění nebo pro ohřev TUV, ale v létě může Vaše prostory také ochlazovat! Jedinou podmínkou provozu chlazení je instalace jednotek s odvodem kondenzátu (např. fan-coil jednotek s ventilátorem). Výměník fan-coilu odebere teplo z místnosti, předá ho do vody okruhu topení. Ve vnitřní jednotce se voda topného systému zase ochladí. Teplo je pomocí chladiva předáno do venkovní jednotky a nakonec do okolního prostředí.


Naše adresa

Apache-eko s.r.o.
Lumírova 23/90
128 00 Praha

Telefon: +420 602 304 156
E-Mail: apache@apacheeko.cz