Klimatizace, tepelná čerpadla, čističky vzduchu

Klimatizace Light Commercial

Filozofie firmy Toshiba je založená především na zdokonalování výrobků a na hledání dalších inovací. Z této filozofie se zrodily i tři výrobní řady ze sortimentu produktů „Light Commercial“. Jednou z mnoha předností jsou špičkové ekonomické parametry, přinášející rychlou návratnost vložených investic do klimatizačního zařízení.

V první řadě jde o kvalitu Firma Toshiba používá nejmodernější technologie a vysoce kvalitní komponenty, s důrazem na kvalitu výroby každého jednotlivého zařízení. Klimatizační zařízení vyrábí Toshiba od roku 1975 v továrnách v Japonsku a Thajsku. Oba výrobní závody jsou držiteli certifikátu mezinárodního standardu kvality ISO 14001. Všechna zařízení splňují normy EU, což je deklarováno označením CE, které je uvedeno na typovém štítku každého výrobku. Samozřejmostí je plnění direktivy 2002/95/ EU (ROHS) zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích. Technické údaje odpovídají mezinárodní normě EUROVENT, která slouží jako ochrana zákazníka a dokladuje korektnost měřených a uvedených údajů. Kvalitě našich klimatizačních zařízení můžete plně důvěřovat - je sledována od výroby až po konečnou montáž zařízení odbornými autorizovanými firmami.


Naše adresa

Apache-eko s.r.o.
Lumírova 23/90
128 00 Praha

Telefon: +420 602 304 156
E-Mail: apache@apacheeko.cz